• ทั่วไป
  1,124
 • ร้านอาหาร
  30
 • โรงพยาบาล
  1,985
 • สำนักงาน
  1,314
 • โรงเรียน
  1,599
 • วัด
  39
 • สถานีตำรวจ
  556
 • สถานบันเทิง
  1
 • ตลาด
  6
 • มหาวิทยาลัย
  551
 • จังหวัดปลอดบุหรี่
  9
 • สคร.
  25
 • เครือขายภาคี
  55
 • อบต.
  68
 • สสอ. / สสจ.
  111
 • สถานที่ราชการ
  143
 • เทศบาล
  9
 • อื่นๆ
  189
กรุณาใส่รหัสเพื่อตรวจสอบสถานะ
กฎหมายห้ามสูบบุหรี่ลดจำนวนเด็ก
21 ก.ค. 58 / เปิดดู : 1,195

เปิดเผยรายงานที่เผยแพร่ออนไลน์ของวารสารทางเดินหายใจของอียูที่พบว่า  กฎหมายห้ามสูบบุหรี่ในที่สาธารณะทุกพื้นที่ของประเทศอังกฤษ  สามารถลดจำนวนการเข้าอยู่โรงพยาบาลของเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี  ที่ป่วยด้วยโรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนล่าง  อันได้แก่หลอดลมอักเสบ  ไข้หวัด และปอดบวม  ลงได้ปีละ 11,000  ครั้งของการเข้าอยู่โรงพยาบาล 

โดยระหว่าง ค.ศ.2007 ถึง 2012  ที่กฎหมายมีผลบังคับใช้  จำนวนครั้งที่เด็กต้องเข้าอยู่โรงพยาบาลด้วยการป่วยด้วยโรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนล่างลดลงกว่าปกติ  54,000  ครั้ง รายงานสรุปว่าการห้ามสูบบุหรี่ในที่สาธารณะทุกที่ลดการได้รับควันบุหรี่มือสองของเด็ก ๆ ส่งผลให้เด็ก ๆ เกิดการป่วยด้วยโรคติดเชื้อทางเดินหายใจลดลง  ทำให้จำนวนครั้งที่ต้องเข้าอยู่โรงพยาบาลด้วยโรคนี้ลดลง  ทั้งนี้ทางเดินหายใจของเด็ก ๆ ที่อยู่ในระหว่างการเติบโตมีความไวต่อการได้รับอันตรายจากการสัมผัสสารพิษเป็นจำนวนมากที่มีอยู่ในควันบุหรี่  สารพิษเหล่านี้ทำให้เกิดการอักเสบของเยื่อบุหลอดลม  ทำให้ความสามารถในการขจัดเชื้อโรคต่าง ๆ ที่มีอยู่ในอากาศที่หายใจเข้าสู่ปอดลดลง  จึงทำให้ติดเชื้อง่าย และติดเชื้อรุนแรง  ทำให้เด็กป่วยจนต้องเข้าอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาล ทั้งนี้งานวิจัยพบว่า  แต่ละปีมีเด็กอายุต่ำกว่า 5 ขวบ กว่า 160,000  คนทั่วโลก  ที่เสียชีวิตจากโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ  อันเป็นผลตามจากการได้รับควันบุหรี่มือสอง  โดยการได้รับควันบุหรี่มือสองของเด็กส่วนใหญ่เกิดจากการสูบบุหรี่ในบ้าน  แต่การสำรวจพบว่า  กฎหมายห้ามสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ  มีผลทำให้ผู้สูบบุหรี่สูบในบ้านลดลงด้วย เนื่องจากเกิดความตระหนักที่ไม่ต้องการทำร้ายคนในบ้านตนเอง

ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ :  ศ.นพ.ประกิต  วาทีสาธกกิจ    โทร. 081-822-9799

ย้อนกลับ To Top