• ทั่วไป
  1,124
 • ร้านอาหาร
  30
 • โรงพยาบาล
  1,985
 • สำนักงาน
  1,314
 • โรงเรียน
  1,599
 • วัด
  39
 • สถานีตำรวจ
  556
 • สถานบันเทิง
  1
 • ตลาด
  6
 • มหาวิทยาลัย
  551
 • จังหวัดปลอดบุหรี่
  9
 • สคร.
  25
 • เครือขายภาคี
  55
 • อบต.
  68
 • สสอ. / สสจ.
  111
 • สถานที่ราชการ
  143
 • เทศบาล
  9
 • อื่นๆ
  189
กรุณาใส่รหัสเพื่อตรวจสอบสถานะ
พนักงานไม่สูบบุหรี่ลดปัญหาในสำนักงาน
5 มี.ค. 57 / เปิดดู : 1,704

พนักงานที่ไม่สูบบุหรี่มีสุขภาพแข็งแรงกว่าพนักงานที่สูบบุหรี่ เพราะพนักงานที่สูบบุหรี่จะมีแนวโน้มในการเข้าโรงพยาบาลสูงกว่า และมีอัตราการลาหยุดสูงกว่าผู้ไม่สูบบุหรี่ร้อยละ 25-30 ทั้งนี้พนักงานที่สูบบุหรี่มากกว่า 15 มวน/วัน จะมีอัตราการลาป่วยเป็น 2 เท่าของพนักงานที่ไม่สูบบุหรี่ ลดความสูญเสียจากการเกิดอัคคีภัยและการเกิดอุบัติเหตุอันเนื่องจากการสูบบุหรี่

 • พนักงานที่สูบบุหรี่จะมีอัตราการเกิดอุบิติเหตุในระหว่างการทำงานสูงกว่าพนักงานทั่วไปถึง 2 เท่า เนื่องจากขาดสมาธิในการทำงาน เพราะมือข้างหนึ่งต้องคีบบุหรี่ไว้ นอกจากนั้นการแสบตาและการไอ ซึ่งเกิดจากการสูบบุหรี่ก็มีส่วนทำให้เกิดอุบัติเหตุได้เช่นเดียวกัน
 • ลดความขัดแย้งกับพนักงานที่สูบบุหรี่และไม่สูบบุหรี่
 • สร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่หน่วนงานอื่นๆ
 • เพิ่มภาพพจน์ขององค์กรต่อผู้มาใช้บริการและต่อสาธารณชน
 • เป็นการสนับสนุนให้พนักงานที่สูบบุหรี่เลิกบุหรี่ได้โดยง่าย โดยจากรายงานของกระทรวงสาธารณสุขสหรัฐอเมริกา ระบุว่าการจัดให้ที่ทำงานเป็นเขตปลอดบุหรี่มีผลให้ผู้สูบบุหรี่หยุดสูบบุหรี่ได้สำเร็จมากขึ้น
 • สำหรับพนกงานที่ยังเลิกบุหรี่ไม่ได้ การจัดเขตปลอดบุหรี่ในสำนักงานทำให้เขาต้องลดจำนวนบุหรี่ลง และนำไปสู่การเลิกสูบบุหรี่ได้ในอนาคต
 • สำหรับพนักงานที่ต้องการเลิกบุหรี่อยู่แล้ว ข้อจำกัดในการสูบบุหรี่นี้เป็นเหตุผลที่ดีที่ทำให้ผู้สูบบุหรี่สามารถตัดสินใจเลิกบุหรี่ได้ง่ายขึ้น
เอกสารดาวน์โหลด
ย้อนกลับ To Top