• ทั่วไป
  1,124
 • ร้านอาหาร
  30
 • โรงพยาบาล
  1,985
 • สำนักงาน
  1,314
 • โรงเรียน
  1,599
 • วัด
  39
 • สถานีตำรวจ
  556
 • สถานบันเทิง
  1
 • ตลาด
  6
 • มหาวิทยาลัย
  551
 • จังหวัดปลอดบุหรี่
  9
 • สคร.
  25
 • เครือขายภาคี
  55
 • อบต.
  68
 • สสอ. / สสจ.
  111
 • สถานที่ราชการ
  143
 • เทศบาล
  9
 • อื่นๆ
  189
กรุณาใส่รหัสเพื่อตรวจสอบสถานะ
ขอบคุณครับ... ที่ไม่สูบบุหรี่ใกล้เด็ก
5 มี.ค. 57 / เปิดดู : 1,702

เพราะควันบุหรี่มีสารพิษมากมายที่เป็นอันตรายต่อเด็ก เมื่อพวกผมได้รับควันบุหรี่ที่ผู้ใหญ่สูบ เราจะเป็นหวัดเรื้อรังและป่วยบ่อย เนื่องจากอวัยวะต่างๆ ของเรายังบอบบาง

 

โรงเรียนจะได้อะไรจากการจัดเขตปลอดบุหรี่

 1.  โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น ปราศจากมลพิษจากควันบุหรี่ สะอาด และมีความปลอดภัย
 2. ลดความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย
 3. สร้างภาพพจน์ที่ดีและสร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียน
 4. ผู้ปกครองมีความมั่นใจว่าเด็ก ๆ จะไม่ได้รับอันตรายจากสารพิษในควันบุหรี่
 5. โรงเรียนเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นผู้นำของชุมชนในการรณรงค์
 6.  เกิดความภาคภูมิใจแก่คณะผู้บริหารและคณะครู
 7.  โรงเรียนเป็นแกนนำในการสร้างสรรค์สังคมปลอดบุหรี่
เอกสารดาวน์โหลด
ย้อนกลับ To Top