• ทั่วไป
  1,114
 • ร้านอาหาร
  28
 • โรงพยาบาล
  1,934
 • สำนักงาน
  1,303
 • โรงเรียน
  1,343
 • วัด
  36
 • สถานีตำรวจ
  553
 • สถานบันเทิง
  1
 • ตลาด
  5
 • มหาวิทยาลัย
  546
 • จังหวัดปลอดบุหรี่
  7
 • สคร.
  25
 • เครือขายภาคี
  52
 • อบต.
  62
 • สสอ. / สสจ.
  105
 • สถานที่ราชการ
  132
 • เทศบาล
  0
 • อื่นๆ
  162
กรุณาใส่รหัสเพื่อตรวจสอบสถานะ
การรับควันบุหรี่มือสอง เป็นมะเร็งมากขึ้น
5 มี.ค. 57 / เปิดดู : 1,046

องค์การอนามัยโลกยืนยันว่าการได้รับควันบุหรี่ที่ผู้อื่นสูบมีโอกาสเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งที่อวัยวะต่างๆ ของร่างกายมากขึ้น ดังนั้นการกำหนดให้สถานที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่หรือการกำหนดพื่นที่เฉพาะให้ผู้สูบบุหรี่จึงเป็นสิ่งจำเป็น
 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในห้องหรืออาคารที่ติดเครื่องปรับอากาศ ซึ่งสอดคล้องกับประเทศไทยที่ประกาศให้อาคารที่มีระบบปรับอากาศเป็นเขตปลอดบุหรี่ทั้งหมด

ย้อนกลับ To Top